Idrotecnica Demineralizer 2CM

Demineralizační jednotka série 2 CM se skládá ze dvou oddělených nádob z vysokokapacitních iontoměničů. Jedna nádoba obsahuje kationtové pryskyřice v kyselině, druhá obsahuje aniontové pryskyřice v sodíku. Vodní Demineralizer má jednoduchou a funkční konstrukci, používající testované, velmi spolehlivé prvky, s vysokou účiností a životností, které vyžadují minimální údržbu.

Water Filter series WS

Filtry vody pomocí křemence a uhlíku jsou speciálně navrženy a vyrobeny pro filtraci vody z průmyslového mytí, pro umožnění jejího opětovného použití, aniž by se zhoršila kvalita mytí. Taktéž lze využít tohoto systému pro recyklaci technologické vody, aby se splnily požadavky na ekologické normy před její likvidací.

Idrotecnica Demineralizer 2CA

Demineralizační jednotka se skládá ze dvou samostatných nádob s vysokou kapacitou výměny iontů, z nichž jedna obsahuje kationtové částice v kyselině, druhá aniontové částice v sodíku.

Idrotecnica IDRO RO

Demineralizer na bázi reverzní osmozy. Princip reverzní osmózy je použit nejlepším možným způsobem pro všechny důležité aplikace. Přístroje řady Idro RO vyrábí nejkvalitnější možnou demineralizovanou vodu v módu, který je plně automatizován a garantován v čase.