Idrotecnica Demineralizer 2CA

Idrotecnica Demineralizer 2CA

Demineralizační jednotka se skládá ze dvou samostatných nádob s vysokou kapacitou výměny iontů, z nichž jedna obsahuje kationtové částice v kyselině, druhá aniontové částice v sodíku.

Demineralizer je jednoduchý, koncipovaný pro dlouhou životnost komponent, které vyžadují minimální údržbu.
Elektronický měřič vodivosti, který je vybaven s proměnnou citlivostí zajišťuje stálou kontrolu kvality upravené vody, a uvádí, kdy je třeba náplň regenerovat.
Regenerace je plně automatizovaná po stisknutí tlačítka Start. V některých verzích akustický signál upozorní na stav kdy voda není v souladu s nastavenými paramertry a aktivuje systém automatického procesu regenerace.